• bachelor’s degree in a science field
 • strong microbiology background is required
 • strong knowledge of HACCP and ISO standards

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

22-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-35 years
 • degree in field of metallurgical,material engineer
 • 3 years professional experience in materials

22-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-35 years
 • Bachelor’s degree in chemical engineering
 • 3 years of experience in manufacturing

22-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

22-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบมาตรฐานโชว์รูมสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

18-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.