• ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

8 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานผลิตและควบคุมการผลิต
 • ประสบการณ์ ในการควบคุมการผลิตไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

8 hours ago

 

Applied
 • ทดสอบ ตรวจสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ปูน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการระบบและดูแลพัฒนาระบบ ISO
 • ชาย/เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 38 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบงาน ISO

8 hours ago

 

Applied
 • Prachinburi plant
 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • Good personality

20-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Electrical Test Engineer
 • 5 Years Minimum
 • MSA / Test System

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Test Modular Engineer
 • 4 Years Experience
 • Software Engineer

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Review material quality issues and work
 • At least a Bachelor’s Degree in Mechanical
 • Minimum 5 years experience

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • 5 years in management quality control.
 • Good command in English

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
 • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Aug-17

 

Applied
 • Quality Assurance, QA, Pharmaceutical
 • GMP, PIC/S, Pharmaceutical Industry
 • Chemical Industry, Pharmacist

18-Aug-17

 

Applied
 • QC, Quality Control, Pharmaceutical Industry
 • Chemical Science, Food Science, Pharmaceutical
 • Pharmaceutical Industry, Chemical, GMP, ISO 17025

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ computer MS.Office / E-mail

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • Good written & spoken English
 • Qualified with ASNT
 • Computer knowledge

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย -หญิง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18-Aug-17

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Mchanical
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • Resume in English will be advantage

18-Aug-17

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Mchanical
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • Resume in English will be advantage

18-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Manufacturing Engineering
 • Required language(s) : English, Thai
 • 2 years of working experience in the related field

18-Aug-17

 

Applied
 • 1-2 year at least in electronics field is advantag
 • Have an experience in QA-QC, customer support
 • Good spoken and writing English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP,HACCP
 • 5 ปีขึ้นไป ในสายงานการควบคุมพนักงานสายคุณภาพ

18-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female Age 21-27 year
 • Education Vocational / High vocational
 • 1 experience in QC function / Statistical

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • Expertise in ISO Documentation contol, TS16949
 • ISO 9001/14001/TS16949 maintain & implement
 • Good command in English

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถประจำที่อยุธยาได้

17-Aug-17

 

Applied
 • Female only : age not over 40 years
 • At least 10 years experience
 • Minimum 5-7 years working experience

17-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
 • ควบคุมการตรวจปล่อยรายงานผลในงานตรวจสอบคุณภาพ

17-Aug-17

 

Applied
 • Able to used Program SAP would be advance
 • Planning for Production
 • Good command of Spoken&Written English

17-Aug-17

 

Applied
 • Engineering NPI
 • Electronics / Electrical Engineering
 • 2 Years Minimum

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in food manufacturing industry.
 • Good command of English.
 • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001 and BRC.

17-Aug-17

 

Applied
 • QA Manager
 • 5 years related working experience as QA Manager
 • Understanding in industry and quality standards

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai citizen only; able to communicate in English
 • Implement QC and safety programs at food factory
 • Ensure compliance with GMP and HACCP standards

17-Aug-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safet
 • 5 - 7 years’ experience in Safety System for man
 • Possesses knowledge basis manage on ISO 9000

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

17-Aug-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • 4-7 years of experience in Quality Management
 • Knowledge & Experience in quality control tool
 • SPC and other statistic quality tool

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering
 • 3-5 years up working experience Quality Engineer
 • Prefer knowledge SPC, MSA, ESD , Quality concept

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 yrs. exp in QA/QC, Customer support, Cores tools
 • Expetise in Quality for Electronics industry
 • Good command in English

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง QMR มากกว่า 1 ปี
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขา เคมีพอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบมาตราฐาน ISO 9001 ,TS16949(APQP

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s any filed Male/Female
 • Computer Program
 • Good command in speaking & writing English

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นงาน จนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ชาย อายุ 24-30 ปี ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ (QA)

17-Aug-17

THB10k - 13k /month

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Science
 • 1-2 years in QA,QC manufacturing environment
 • Good command in English (Reading, Written)

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years experiences
 • Male or Female, Age 23-30 Years old
 • knowledge for ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 25-40 Year old
 • degree in any major of engineering.
 • 3 years of experience in the related field.

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Contamination & ESD Engineer
 • Electronics / Mechatronics / Physics
 • 3 Years Minimum

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Possess knowledge of ISO9001 and ISO/TS 16949
 • Bachelor in Science or Engineering
 • Experience : 3-10 years in Quality Management

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.