• มีค่าล่วงเวลา(OT)ทุกวัน
 • มีโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี
 • เปิดโอกาสให้คนที่่ไม่มีประสบการณ์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years over of experience in quality, process.
 • Experience as ISO 9001 is perfer.
 • English skill in intermediate.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 38 ปี วุฒิการศึกษา ม.6
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมปัญหาคุณภาพสินค้าไม่ให้กระทบต่องานลูกค้า
 • support งานด้านต่างของฝ่าย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพ

7 hours ago

 

Applied
 • Internal Control, QC, Operation Process
 • Large Manufacturing, SOX
 • Management skill, TOEIC

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
 • วิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพ
 • QC supervisor

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Science or Engineering.
 • General knowledge : Able to communicate in English
 • Able to use computer (excel, word, power point),

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบงาน ISO เป็นอย่างดี

12 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 40 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • 4 years of Quality Assurance Analyst
 • Basic knowledge of Financial is preferable

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพงานจิวเวลรี่
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ทำงานตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพงานจิวเวลรี่

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • bachelor degree in Pharmacy or Analytical field.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Fluent in spoken and written English.

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or above graduated of Electronic Engineer
 • Read/Write/Oral capability in English is basic.
 • Follow test plan in order to ensure product

12 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 2-5 years Textile experiences
 • Fluent in English, both Oral and Written
 • You love sports!

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, 35 years old or above.
 • Having experience in ISO system development.
 • Good computer literacy and presentation skills.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supplier Quality Engineer
 • R&D, Purchasing, Quality, Production
 • Product Evaluation & Quality

12 hours ago

 

Applied
 • Thai citizen Male or Female, age around 35 up
 • Bachelor's or Master degree in Food Science
 • 10 years experiences in food

12 hours ago

 

Applied
 • Manufacturing Process
 • Innovative Thinking
 • Attractive Salary

12 hours ago

 

Applied
 • Manufacturing Process
 • Innovative Thinking
 • Attractive Salary

12 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคลังสินค้า หรือคลังสินค้า
 • ปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนด GMP
 • ตรวจสอบข้อมูลในระบบกับสินค้าจริงที่มีอยู่

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ในการจัดทำมาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO เป็นต้น

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • สามารถเข้ากะได้ สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 1-2 years’ experience
 • Knowledge OHSAS 18001 and ISO14001

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Food or equivalent
 • Experience 2-3 year in food inspection
 • Knowledge in ISO 17020

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have experiences in QC/ QA of garment and textile
 • Age 23-35 years
 • Diploma or Bachelor’s degree in Textile, clothing

12 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of QA Management
 • Experience in cold chain products
 • Support redressing team

12 hours ago

 

Applied
 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age not over 30 years old
 • Bachelor’s or Master Degree in Food Science
 • 1-3 years experience in Quality Control

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 15 years working experience in Quality management
 • Excellent written and oral communication

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree of Engineering,Science
 • Good command of written and spoken English
 • Strong leadership, good management skills

21-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบคุณภาพ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 22 - 35 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกำกับงานเกี่ยวข้องงานคุณภาพทั้งหมด
 • ป.โท พยาบาล
 • ผ่านการฝึกอบรมงานด้าน HA

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษา ปวช/ปวส
 • มีความขยัน กระตือรือร้น

21-Aug-17

 

Applied
 • ISO14001 and OHSAS Audit
 • Having IRCA registered Lead Assessor certificate
 • Able to travel within Asia and up-country.

21-Aug-17

 

Applied
 • Building new and existing client relationships
 • Prepare reports for management
 • Support sales team based on assignment

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Participate in project for technical discussion
 • Conduct Safety Testing, EMC testing
 • Fill-in test report forms and measurement sheets

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree Industrial Engineer or related
 • At least 5 years’ experience in QA/QC
 • Practical knowledge in CAD, technical drawing

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • 5 years’ experience in R&D. Experience
 • Thai nationality

21-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Minimum ten (10) years experience in the quality

21-Aug-17

 

Applied
 • มนุยสัมพันธ์ดี
 • รับผิดชอบในหน้าที่
 • ตรงต่อเวลา

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Aug-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • วางแผนการควบคุมคุณภาพ

21-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านเภสัชกร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Aug-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 -ปริญญาตรี

19-Aug-17

 

Applied
 • Setting System ISO9001,ISO14001 and 27001
 • Setting & controlling Document Control System
 • Set training plan about ISO and other system

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทวางไ
 • มีความรู้เกี่ยวกับโรงงานการ์เม้นท์เป็นอย่างดี
 • ชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechatronics Engineer
 • 3-5 years of experience in leading a team
 • Have experiences in Technical training

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.