• มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ
 • สามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
 • ให้คำแนะนำพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นได้

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in any related field.
 • Good Career Advancement.
 • 3 Years Program with 1 Year Overseas Assignment.

12-Oct-19

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Curtain Walls
 • Aluminum

09-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านโรงงานผลิตอาหาร 4 ปีขึ้นไป

09-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมระบบคุณภาพ ISO/GMP

08-Oct-19

 

Applied

HSE Executive

Robert Walters Thailand

Bangkok Area - Samutsakorn

 • 5+ yrs in safety/environment management
 • Knowledge of logistics and transportation systems
 • Petrochemical

07-Oct-19

THB70k - 120k /month

Applied