• เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

1 min ago

 

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ตาไม่บอดสี

20 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in food technology or food science
 • Assist R&D director scope Secure Supply Project
 • Support Quality System ISO 9001, HACCP

2 hours ago

 

Applied
 • Support customer cliam & in-process problem
 • co-ordinate in new model with R&D & customer
 • experience in support & manage line claim problem

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female, 22-26 Yrs. Thai nationality only.
 • 1-2 year of QA or QC automotive or OEM business.
 • Have knowledge in ISO9001, TS16949

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineer or any field
 • Work experience 1-3 years in quality control
 • Effective communication skills

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Mechanics
 • Experience 5 years and 3 years in management
 • Good command for English and PC

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

11 hours ago

 

Applied
 • Pharmaceutical
 • QC, QA
 • Chemical Science

17 hours ago

 

Applied
 • QC Supervisor
 • Industrial Work
 • Inspection

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ/เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering – Mechanical, Industrial
 • 2 years’ experience in automotive industry
 • 5 years experience in die stamping design

17 hours ago

 

Applied
 • Experiences in QA section not less than 3 years
 • Control of QA standards, QA software and database
 • Can communicate, read and write in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Health Ins, OT Payment
 • Japanese Industrial Printer Manufacturers
 • At least 2 yrs.experience in QA/QC

20-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบ GMP, HACCP
 • จบการศึกษาด้าน Food Science หรือ Food Technology
 • เคยผ่านงานระบบ GMP, HACCP ด้านอาหาร

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering.
 • 5 years professional experience in Production.
 • Solid knowledge of Food Hygiene, (Food) Safety.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Product & Process Validation
 • Quality Control
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน

18-Aug-17

 

Applied
 • Thai National, 25 – 30 years old
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or a related field
 • Previous experience in the pharmaceutical

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master's degree in other related field
 • If passed in the ISO & ERP system.
 • Good command in English and basic Computer skill.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านธุรกิจงานชุบโลหะ
 • การศึกษาป.ตรีวิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ระบบ ISO 9001,TS16949

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ตาไม่บอดสี

18-Aug-17

 

Applied
 • ทดสอบเคมี ทำงานในห้องปฏิบัติการ
 • การควบคุมคุณภาพ
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 18 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Aug-17

 

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบด้านคุณภาพ

18-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. เครื่องกล, ช่างกล, อุตสาหการ
 • Material inspection control
 • Prepare Incoming Check Sheet/Sample

18-Aug-17

 

Applied
 • Quality Control
 • QC audit process
 • Quality improvement process

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

18-Aug-17

 

Applied
 • Ensure compliance with all norms
 • Conduct regular audit in organization.
 • Ensure compliance of Product Safety

17-Aug-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Have a better knowledge of ISO9001
 • Experience in QMR and ISO controlling

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้
 • จบการศึกษาปวช.ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • To perform this role successfully,
 • Minimum Bachelor of Engineering in M.E./ Chem.
 • Minimum 5 years work experience

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนา

17-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Mechanical
 • 5 years experience in SMT field for engineer
 • Good English skill and Chinese

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • Material and Product Inspection
 • Develop and Maintain operation manual
 • Supervise and monitor ISO related activities

16-Aug-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • More than 2 years experiences in chemical engineer
 • Good command in English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบต่องาน
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • ใช้เครื่องมือวัด CMM,contour ได้

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide leadership to and the development
 • Bachelor’s degree in Industrial or a related field
 • Relevant qualification in Quality or Manufacturing

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Good computer skills and able to use English.
 • Experienced and knowledgeable aboutGMP, HACCP

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Packaging, Polymer or related.
 • 1 years in Research and development
 • Good writing and speaking English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Exciting role with a leading European manufacturer
 • Dynamic and meritocratic working environment
 • Significant career growth opportunities

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

15-Aug-17

 

Applied
 • Lead and motivate the team in the achievement
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Minimum 3 years’ experience in Food Manufacturing

15-Aug-17

 

Applied
 • At least High Vocational Education
 • Prefer in machinery background
 • 2 years in QA/QC process

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/female, aged between 24-30 years old
 • Have solid background in Electrochemistry
 • Good command in English communication

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.