• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถในการนำ
 • สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)

21-Aug-17

 

Applied
 • Quantity and Cost estimation
 • Work progress and payment
 • Working at Mahanakhon Site

17-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
 • จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

16-Aug-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท ด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในการทำงานร่วมกับ NGO

10-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.