Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 78 jobs
  Peace and Living Public Company Limited's banner
  Peace and Living Public Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์บริหารจัดการงาน Homecare
  • มีประสบการณ์เป็นผู้นำจัดตั้งนิติบุคคล
  • มีประสบการณ์บริหารชุมชนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • งานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์-บ้านจัดสรร
  • งานด้านการตลาด
  • ทัศนคติดี มีความมุ่งมั่น
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • พนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สวัสดิการพิเศษ
  U Charoenestate Co., Ltd.'s banner
  U Charoenestate Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • มีประสบการณ์ในการคุมทีม หรือเป็นหัวหน้างาน 3-5 ปี
  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  U Charoenestate Co., Ltd.'s banner
  U Charoenestate Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • มีประสบการณ์ในการคุมทีม หรือเป็นหัวหน้างาน 3-5 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติดี คิดบวก ใจเย็น
  • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Ananda Development Public Company Limited's banner
  Ananda Development Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ที่ปรึกษางานบริหารจัดการทรัพย์สิน
  • บริหารจัดการทรัพย์สิน การหารายได้
  • บริหารงานสื่อสารและความสัมพันธ์กับลูกค้า
  Next