• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.พิษณุโลก หรือจังหวัดใกล้เคีย
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ

16 hours ago

 

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.