• ร่วมวางแผน บริหารจัดการ และควบคุมติดตามงานโรงแรม
  • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงด้วยดี
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • Real Estate
  • Property Management
  • Residential

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.