Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 53 jobs
  Major Development Public Co., Ltd.'s banner
  Major Development Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ด้านงานงานออกแบบสถาปัตย์และพัฒนาโครงการ
  • ควบคุมทีมออกแบบงานภูมิทัศน์โครงการ
  • ประสบการณ์จาก Housing and Condominium
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • บริหารงานรับเรื่องร้องเรียน
  • ควบคุมการจัดเก็บค่าส่วนกลาง
  • บริษัท มีความมั่นคง สวัสดิการดี
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท MBA/การตลาด
  • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • บริหารทีมการตลาดและขาย
  Next