Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 of 24 jobs
  TCP Group / KTD Property's banner
  TCP Group / KTD Property's logo
  Bangbon
  • ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์บริหารทรัพย์สินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • บริหารทรัพย์สินให้เกิดรายได้สูงสุด
  Asset World Corp Public Company Limited's logo

  PROPERTY SERVICE EXECUTIVE

  Asset World Corp Public Company Limited
  Bangkok
  • ดูแลการบริหารและการบริการ
  • เคยทำงานห้างหรือศูนย์การค้า หรือ อาคารสำนักงาน
  • มีสวัสดิการให้
  Assetwise Public Company Limited's banner
  Assetwise Public Company Limited's logo
  BangkokTHB 55K - 90K /month
  • งานขาย (คอนโดมิเนียมหรือบ้านเดี่ยว) 5-10 ปีขึ้นไป
  • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ราคาโครงการธุรกิจอสังหาฯ
  • วิเคราะห์ข้อมูลการขายโครงการคอนโดและบ้านเดี่ยว