• อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านธุรกิจอสังหาทรัพย์เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง หรือตลาด

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงาน ตามงานตกแต่ง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • สามารถเขียนแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ควบคุมงานในไซร์งาน

23-Sep-17

 

Applied
  • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.