• เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรีการโรงแรมฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานโรงแรมหรือการบริการอย่างน้อย 5 ปี

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experienced in managing housekeeping team
 • Fair command of English
 • Excellent organizational skills

16-Aug-17

 

Applied
 • 8 years experienced in management of villas rental
 • Strong service mind and Mature
 • Good command of English

14-Aug-17

 

Applied
 • กำกับ ดูแล ควบคุมบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค
 • ออกใบเสร็จรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • รับเรื่องร้องเรียนลูกบ้าน

13-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • วิศกรภาคสนาม,วิศวกรงานอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถอ่านแบบงานก่อสร้างได้

12-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, aged 35-45 years old.
 • Bachelor’s degree or higher.
 • Good command of English.

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.