• คนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ขายอสังหารริมทรัพย์ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

19-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?