• ดูแลงานขาย ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าที่เข้ามาในโครง
  • นำชมโครงการและนำเสนอสินค้า
  • มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 5 ปี

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?