• ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สำหรับตำแหน่ง Supervisor มีประสบการณ์การขาย 2 ปี ข
  • เคยผ่านงานที่ดูแลพื้นที่เช่าขนาดใหญ่ 10,000 ตร.ม.

19-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.