• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์งานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • ทำงานในจังหวัดภูเก็ต

19-Sep-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?