• มีประสบการณ์ด้านการบริหารวิเคราะห์การเงิน 5 ปี
  • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
  • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • Strong in English
  • Bachelor's degree in any field.
  • Able to work 6 days / week

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.