• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์เขียน Backend อย่างน้อย 1-3 ปี
 • Javascript, html, css, jQuery

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ออกแบบเว็บไซต์ และ Mobile Application
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง UX และ UI

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การเขียน Frontend ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถตัดเว็บไซต์แบบ Responsive Design

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การเขียน Android หรือ IOS
 • สามารถเขียน Native app ด้วย Java หรือ Kotlin ได้

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Competitive Remuneration
 • International Working Environment
 • Career Growth Opportunities

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี

15-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และทักษะการใช้ SQL,PHP และโปรแกรมอื่นๆ
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบสูง

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านเว็บเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ประเมินระบบซอฟท์แวร์
 • มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารจัดการทีมได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Backend Developer
 • สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีประกันสังคม ประกันสุขภาพ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experience
 • Proficient in PHP, HTML, CSS, JavaScript
 • Project Management Experience

12-Aug-17

 

Applied
 • Excellent knowledge in PHP,MySQL,JavaScrip & OOP
 • Minimum 2 years experience in related field
 • Good command of English

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.