• เพศชาย
  • อายุ 20 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี

12 hours ago

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้และทักษะการใช้ SQL,PHP และโปรแกรมอื่นๆ
  • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบสูง

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.