• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ชอบงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

21-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality, 3-5 yrs. in web development
 • ASP.net C# (WebForm), Web Service (WCF, ASMX),
 • Degree in Computer Science, IT, or related

18-Aug-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมด้วย PHP หรือ VB.NET
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบฐานข้อมูล

16-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical/Electronic
 • Candidate does not need to be proficient
 • 0-5 years’ relevant job or academic experience

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

13-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.