• มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

8 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in application development
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Science
 • Knowledge of object-oriented analysis

17-Aug-17

 

Applied
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ระบุไว้ได้
 • มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • Good experience as system administrator
 • Saraly over 20,000 THB
 • working place Nonthaburi Pak kret

16-Aug-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานกับ API ของ Social Network
 • JavaScript, CSS, HTML, HTTP Protocol
 • เข้าใจ UX/UI และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีความรู้เกี่ยวกับ Linux/Unix ใช้ Commmand
 • วางแผน Infrastructure ให้รองรับการขยายตัวในอนาคต
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Cloud Provider

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • Good knowledge in JAVA
 • New Graduates also welcome!

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • 4+ years of experience in SA
 • COBOL Skill only!

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • New graduate also welcome!
 • 0-5 years of experience

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • New graduate also welcome!
 • 0-3 years experiences in COBOL

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Computer
 • At least 1 - 5 years of work experiences
 • Good analysis skills

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree of higher Information Management
 • Direct and manage Hardware, Software
 • Leadership and management, Planning and organizing

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Cool office! Steep learning curve.
 • Challenging work, guaranteed.
 • Many benefits

14-Aug-17

 

Applied
 • Cool office! Steep learning curve.
 • Challenging work, guaranteed.
 • Many benefits

14-Aug-17

 

Applied
 • Cool office! Steep learning curve.
 • Challenging work, guaranteed.
 • Many benefits

14-Aug-17

 

Applied
 • Cool office! Steep learning curve.
 • Challenging work, guaranteed.
 • Many benefits

14-Aug-17

 

Applied
 • Cool office! Steep learning curve.
 • Challenging work, guaranteed.
 • Many benefits

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Com. Eng, Com. Sci. or IT
 • JAVA software development skill is required
 • KBTG offers great exposure in IT & Innovation

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Java, .Net
 • Knowledge in banking products e.g. Mobile
 • Experience in application development

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

14-Aug-17

 

Applied
 • Serve as part of a KBTG Blockchain team
 • Build web application to provide REST API service
 • Experience with Node.js programing

14-Aug-17

 

Applied
 • iOS applications and integration with back-end
 • Objective-C, Swift1, Swift2 and Cocoa pot
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Computer Engineering, Comput
 • 1-3 years’ experience of mobile development.
 • Experience in one or more of the following: iPhone

14-Aug-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor/Master’s degree IT and relating fields
 • Experience in IT, Banking, and etc is preferable
 • Experience in banking or finance business

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’ degree in Com Eng, Com Sci, etc
 • Experience in Banking and Finance Sector
 • Knowledge in banking products

14-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor in Engineering or Computer Science
 • At least 0-2 years of experiences.
 • Able to read English documents.

14-Aug-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมPHP, Javascript, AJAX, HTML, HTML5 ฯลฯ
 • สามารถเขียนWeb serviceเชื่อมต่อกับ Mobile App ได้
 • ชาย, หญิง วุฒิขั้นต่ำป.ตรี Computer/IT/สาขาอื่นๆ

10-Aug-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Serve as part of a KBTG Blockchain team
 • Build web application to provide REST API service
 • Experience with Node.js programing

07-Aug-17

 

Applied
 • Develop Blockchain smart-contract (chaincode)
 • Hands on experience with Golang programing
 • Development of Hyperledger Fabric blockchain

07-Aug-17

 

Applied
 • iOS applications and integration with back-end
 • Objective-C, Swift1, Swift2 and Cocoa pot
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.