• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ X Code, Swift, Object

20 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male, Age 25-30 Years Old
 • BA in Information Technology or Related
 • Thai Nationality

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Software Application Testing
 • Knowledge of Software Testing Methodology &Process
 • Experience in Automated testing, programing, Agile

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New Graduate
 • Software Engineer
 • Software Development

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • More than 1 year exp in application development
 • Knowledge of COBOL Programming, run on mainframe

25-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีทักษะเขียนโปรแกรม .NET
 • ตรงต่อเวลาซื้อสัตย์และเข้ากันได้กับทีม

25-Feb-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Work with a large company in telecommunications
 • 5+ Years Functional Software Devpt or Integration
 • Career Growth with Attractive Benefits

25-Feb-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • Masters degree or higher in CE, CS, or IT
 • Good command of both Thai and English
 • Flexible work hours

25-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Age 25-35 years old, Bachelor's degree or higher
 • At least 1 year experience using Golang
 • Thai nationality Only

25-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Software project management
 • Work with JAS Software House
 • Develop Project for 3BB and Mass User App

24-Feb-20

 

Applied
 • วิเคราะห์ระบบ
 • System Analyst
 • System Analysis

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Software Application Testing
 • Knowledge of Software Testing Methodology &Process
 • Experience in Automated testing, programing, Agile

24-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • New graduate is welcome
 • Bachelor's Degree in Computer Science or IT
 • Flexible to travel to our client’s site in Bangkok

21-Feb-20

 

Applied
 • C# , .Net , Php , Java language .
 • At lease 2 years of experience
 • applications for the iOS , Android

21-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • HTML/DIV/CSS
 • Responsive web design
 • Creating a website with optimizing loading time

20-Feb-20

 

Applied
 • Development Manager, Lead developer, Javascript
 • Software Engineer lead, Technical team lead
 • Developer team lead, developer, IT Manager

20-Feb-20

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor or higher in Computer Science or related
 • 1-2 yrs of exp with end-user support
 • Database report writing is must, SQL Databases,

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Flexible Hour
 • Fun environment
 • Good benefits

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Challenging Job
 • Fun atmosphere
 • Good benefits

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Background in Com. Eng, Com. Sci. or IT
 • JAVA, GO, JavaScript, Node.js, Python, C#, etc.
 • Fresh grad is also welcome

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, IT
 • ประสบการณ์การ VB.NET, ASP.Net, C# อย่างน้อย 1 ปี
 • ประสบการณ์พัฒนา Web Service ,Web Site Responsive

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • รวมกับทีมในการพัฒนา Project Application ต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์ System Analyst หรือเกี่ยวข้อง
 • พนักงานประจำ ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied