• มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับ POS, ธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็น
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • Degree graduate or higher in IT related
  • Degree graduate or higher in IT related
  • ERP, SAP, Navision, Oracle

18-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?