• กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแก้ปัญหา
 • สามารถเขียนด้วย PHP, MySQL and Java Script
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 2 ปีใน Web Programming

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 2 yrs. exp. in ASP.Net, C# .Net
 • Exp/Knowledge of DB, creating Store Procedure
 • Degree in Computer Science, IT, or related

26-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer
 • Need experience in 1 year
 • Need skill in Altium designer

24-Jan-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineer
 • Need experience in 2 years
 • Need skill VB.Net , C++ ,C# ,JAVA

24-Jan-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Python
 • พัฒนาเว็บไซต์ตาม UI / UX
 • สามารถ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปสก. 3 ปี ขึ้นไปในสายงานพัฒนาระบบ Windows App.
 • C#.Net ,ASP.NET, MS SQL Server
 • Reporting tools : Crystal report

24-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Programmer, cryptography
 • VB.net, Web Programmer, Mobile Programming
 • Cloud Programming, Crystal Report, xml

22-Jan-20

Salary negotiable

Applied
 • Design & Validate electrical circuit design
 • Bachelor degree or Master degree
 • Prefer having 1-2 year experience in Switch power

21-Jan-20

 

Applied
 • Exp. of Design & Analyse ERP Application
 • Database knowledge: MS SQL, MySQL
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่สีลม พระประแดง สินสาคร

21-Jan-20

 

Applied
 • C# .Net, JavaScript, JQuery, Ajax, CSS, Bootstrap
 • API Web Service e.g. Restful, SOAP
 • MS SQL Server, Mongo DB

19-Jan-20

Salary negotiable

Applied