• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
  • ชอบงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

21-Aug-17

 

Applied
  • Thai nationality, 3-5 yrs. in web development
  • ASP.net C# (WebForm), Web Service (WCF, ASMX),
  • Degree in Computer Science, IT, or related

18-Aug-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.