• อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

23 hours ago

 

Applied
 • SAP Module FI/CO และModule PP
 • www.mitsubishi-kye.com
 • 02-337-2900 ต่อ623, 622, 621 จ.สมุทรปราการ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 3-5 yrs. in web development
 • ASP.net C# (WebForm), Web Service (WCF, ASMX)
 • Degree in Computer Science, IT, or related

19-Sep-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ชอบงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

18-Sep-17

 

Applied
 • Develop firmware for assisting in Power Converter
 • Develop firmware for Power Electronic systems
 • Execute software development to project schedule

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.