• วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ พัฒนาโปรแกรม ASP.NET, C#
  • มีประสบการณ์ Programer และงาน Database 0-5 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการบริหารงาน

15 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
  • Degree in Computer Science, Computer Engineer
  • Experience in business and system analyst design
  • Have DBMS knowledge in Oracle

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน/เขียน)
  • พัฒนาและปรับปรุง Website ได้

17-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.