ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ธัญบุรี
  • วางแผน ดำเนินการ Employee Engagement Survey
  • ดำเนินการให้เกิดการพัฒนาตามผล Survey/ Focus Group
  • ฝึกอบรม