• ชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ระดับ ป.ตรี
  • บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน,พรบ. คนพิการ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ระดับ ป.ตรี
  • บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน,พรบ. คนพิการ

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.