• เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานล่าม

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, age 22 up
 • Bachelor of Art in Japanese
 • Japanese language proficiency test N2 up

14-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Level N3, N2, N1.
 • Active, well organize and people oriented.
 • Translate documents from Japanese-Thai.

14-Sep-17

 

Applied
 • Background in Consultancy,Insurance or Finance
 • Good Leadership Skill
 • Strong Academic Background

12-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Laws
 • 3-5 years of legal experience preferred
 • Commitment to a long-term position

07-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.