• มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลได้

26-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?