• ปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหารปริญญาโท สาขาเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
  • เข้าใจระบบริหารงานระบบมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 1400

16-Sep-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานกฏหมายอย่างน้อย 7 ปี
  • เข้าใจระบบมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 14000 , HACCP

16-Sep-20

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?