• มีทักษะในการใช้ Microsoft Word และ Microsoft Excel
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ช่างสังเกต
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี ล่ามแปลภาษาจีน

16-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?