• วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขากฎหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 5 ปี
 • ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

23 hours ago

 

Applied
 • Age 21-35 years old
 • 0-8 years experience interpretation field
 • Proficiency in computer programs: MS Word

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male,Thai or Japanese age 24-27 years old
 • Exp Sales 1 years in Industrial products
 • Good in Japanese (JLPT N1 - N2), Toeic 550 up

23 hours ago

 

Applied
 • Male/female, Thai nationality, age between 24-35
 • Bachelor's degree or higher in a related field
 • Japanese skill N2, English (conversational level

13-Aug-20

 

Applied
 • >8 yrs in Corporate Legal & Compliances
 • Good Command in English
 • Highly Experiences in Manufacturing Operations

13-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good command in Japanese language
 • Working experience 2 - 5 years
 • Good command of Japanese (Level N3 above)

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied