• เพศชาย หญิง อายุ 25-45 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,ศิลปศาสตร
  • ถ้าสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

04-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.