• เจ้าหน้าที่ล่ามประจำศูนย์ ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • จบปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือท่องเที่ยว
 • อายุระหว่าง 23 - 35 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • Process Improvement, Lean Manufacturing,
 • 5-10 years in Process Dev /Manufacturing Engineer
 • Good in English, suchat@kensington.co.th

20 hours ago

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

20 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor of Accounting / Finance
 • >3 years exp in controling&management assistance
 • Good interpersonal/ Work under pressure

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Responsible for managing on Sales, Profit & Cost
 • Create business strategies for Retail solutions
 • Provide support to company's entities in APAC

22-Sep-17

 

Applied
 • Experienced in Company Secretary
 • strong people skills and English communications
 • Dynamics, strong in laws

22-Sep-17

 

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Legal manager job
 • Automotive leasing
 • Bangkok, Thailand

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyst Job
 • Management Consulting
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Associate Job
 • Management Consulting
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

22-Sep-17

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • 5 years experience in SAP implementation

22-Sep-17

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 3 years of experiences in compliance function
 • Good command of English and computer literate

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Budget management, analysis
 • Luxury brand
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting degree, excellent in English
 • Provide internal audit & control advice to clients
 • Strong communication and analytical skills

22-Sep-17

 

Applied
 • Propose open new store
 • Propose relocate exist store
 • Propose remodel exist store

22-Sep-17

 

Applied
 • Performance credit analyst
 • Conduct the in-depth industry study & analysis
 • Evaluate and identify risks and mitigations

22-Sep-17

 

Applied
 • Legal and compliance job
 • Experience with law contract
 • Legal field

22-Sep-17

 

Applied
 • BA in business, economics, marketing
 • Sharp/Entrepreneurial/Leadership/Strong
 • Opportunity to work for a Boutique Consulting Firm

22-Sep-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Experience in Recruitment, HR or Sales function
 • Location near BTS line
 • Work Well in a Team Environment

22-Sep-17

 

Applied
 • ผู้จัดการโครงการ
 • พัฒนา ส่งเสริม โครงการ
 • ผลักดันงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้และต่อยอด

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการองค์กร
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 • ผู้บริหารฝ่ายกิจการองค์กร

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged more than 40 years old
 • More than 15 years of experience leading legal fun
 • Experience of leading a large team

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

22-Sep-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

22-Sep-17

 

Applied
 • Execute proactive anti-fraud strategies
 • Conduct interview for investigation & issue report
 • Dare to speak and ask, able to deal with conflict

22-Sep-17

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a multinational logistic
 • Exciting career

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for human resources (HR) firm
 • Work as senior HR consultant
 • Compensation and benefits specialist

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a multinational logistic
 • Exciting career

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Ages not more than 30 years old
 • Have “get it done, make it happen” mentality.
 • Fluent in Thai and English

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Ages not more than 30 years old
 • Have “get it done, make it happen” mentality.
 • Fluent in Thai and English

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

22-Sep-17

 

Applied
 • Multinational company
 • Company Strategy
 • Make impact

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Legal documentation
 • Company’s agreement and contract
 • Regulatory and Compliance related with company

22-Sep-17

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

22-Sep-17

 

Applied
 • Oversee legal and compliance activities
 • Global automotive company
 • Office located in the heart of Bangkok

22-Sep-17

 

Applied
 • Merger & Acquisition
 • Commercial contracts
 • Excellent oral and written skills in English

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Research and analysis on debt securities
 • Report current and trend
 • rovide data for internal credit scoring

21-Sep-17

 

Applied
 • Post-secondary degree in business administration
 • Analyze the complex regulatory and policy issues
 • Highly developed understanding of national policie

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ล่ามประจำศูนย์ ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • จบปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือท่องเที่ยว
 • อายุระหว่าง 23 - 35 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • 8 years’ experience in market research fields
 • Bachelor or master degree in marketing, statistic
 • Conduct various type of market researches

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Statistic, Mathematics
 • Develop marketing and sales reporting structure
 • Advanced knowledge of BI and CRM tools

21-Sep-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and finance

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in the use of Primavera
 • Experience in offshor development projects
 • Work with experience person in oil & gas industry

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • > 3 years in Marketing-Agriculture,Farming,Harvest
 • Good at report and analysis
 • Good command of English

21-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.