• มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ
 • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Production coordination
 • Sourcing, purchasing, coordination
 • Stock and inventory manage

21-Aug-17

 

Applied
 • Stock and inventory management
 • Sourcing, purchasing, coordination
 • Production coordination

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.