• ควบคุมงานในฝ่ายผลิตหรือวิศวกรรม
 • โปรแกรมด้านงานเขียนแบบงานเครื่องกล-ไฟฟ้า
 • Food Engineering

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวางแผนการผลิตอาหาร
 • ปสก. ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5ปีขึ้นไป
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in scientific, engineer
 • Deep knowledge of MS-Office programs
 • Fluent in Thai and English

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิต

26-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • 1+ Year of Experience in Production Planning
 • Aged Over 25 Years Old

26-May-20

THB30k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor or Master degree in Chemical Engineering
 • At least 15 years in multinational manufacturing
 • Strong in ISO standard requirement set up

25-May-20

 

Applied