• วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาอาหาร, อื่นๆ
  • ปสก. ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5ปีขึ้นไป
  • ผ่านระบบงาน BRC พิจารณาเป็นพิเศษ*

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied
  • Project Manager - Automation
  • Location Khon Kaen
  • Design Machine

16-Aug-19

THB70k - 120k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?