• ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือFood Sciene
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 7 ปี
  • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูล

12 hours ago

Salary negotiable

Applied

Production Supervisor

Fabrinet Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

  • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
  • Able to work as shift
  • Able to work 6 days per week

13-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?