• เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35
 • ขายสินค้าของบริษัท สินค้าประเภทขวดน้ำพลาสติก
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35
 • ขายสินค้าของบริษัท สินค้าประเภทขวดน้ำพลาสติก
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 25-35
 • ขายสินค้าของบริษัท สินค้าประเภทขวดน้ำพลาสติก
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

THB10k - 25k /month

Applied
 • ชาย อายุ 25-35
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้า/เครื่องจักรประเภทเป่าขวด
 • ซ่อมบำรุง/ควมคุมเครื่องจักรและคุณภาพของสินค้า

20-Sep-17

THB10k - 16k /month

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีมีประสบการณ์

19-Sep-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรีด้านวิทยาศาสตร์เช่นเทคโนอาหาร เคมี
 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งวัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์พร้อมกับทำเอกสารงาน ISO

18-Sep-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรีด้านวิทยาศาสตร์เช่นเทคโนอาหาร เคมี
 • มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งวัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์พร้อมกับทำเอกสารงาน ISO

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.