• เพศชาย/หญิง อายุ 27-32 ปี
  • ปริญญาตรีด้าน เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต
  • เคยมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

20 hours ago

 

Applied
  • Oversea Procurement, Quality Control
  • Able to travel upcountry and overseas
  • Good Command in English (TOEIC 700 )

21-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?