• มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตเฟอร์นิเจอร์
  • วางแผนการประกอบและผลิตเฟอร์นิเจอร์
  • วิเคราะห์นำเสนอแนวทางวิธีการผลิต

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านเฟอร์นิเจอร์
  • มีความรู้ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ติดตั้งเฟอร์

07-Aug-20

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?