• ดูแลควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • ดูแลควบคุมเครื่องจักรในการผลิต
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

14 hours ago

 

Applied
 • อยู่ใน line ผลิต
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ธุรกิจวิศวกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

14 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิด ตรวจสอบคุณภาพ
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารจัดการภายในโรงงานได้

22 hours ago

 

Applied
 • - เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมฝ่ายผลิต
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานในฝ่ายผลิต

25-Sep-17

 

Applied
 • Leads and implement production improvement project
 • encourage improvement team - achieve highest level
 • Minimum 3 years exps. in Productivity Improvement

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติ / บริหารธุรกิจ /คณิตศาสตร์
 • เรียนรู้เร็วมีความสามารถในเชิงการคำนวณและตัวเลข
 • บผิดชอบงานประมวลผลวิเคราะห์

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Food Since
 • สามารถดูแลและควบคุมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา

23-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมอาหาร, Food Science
 • ประสบการณ์ในสายการผลิตไก่สด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • างแผนและจัดลำดับงานได้แม่นยำ

23-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ดูแลเทคนิคการผลิต
 • เข้าใจการทำงานของเครื่องจักร

23-Sep-17

 

Applied
 • Process engineer
 • Platics
 • chemical engineering

22-Sep-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • จบปริญญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักในการทำงาน ขยันชอบเรียนรู้อดทน

21-Sep-17

 

Applied
 • 5 years in the production of Interior products
 • Be able to handle a team of 40 workers
 • Modern and mature attitude

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก
 • สอนงานและอบรมพนักงานในแผนก

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • จัดทำเอกสารระบบ GMP อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านทางฝ่ายผลิตมา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบ HACCP,GMP

20-Sep-17

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.