• ป.ตรี - ป.โท สาขาการตลาด,พัฒนาผลิตภัณฑ์,อาหาร
  • มีความรู้ด้านของกินอาหารพร้อมทาน อาหารประเภทกล่อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป สื่อการตลาด ไลฟ์สด

28-May-20

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • จบป.ตรี - ป.โท การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านของกินเช่น เส้นของทานเล่นเครื่่องดื่ม
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

28-May-20

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?