• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงาน Event Production อย่างน้อย 3 ปี
  • สวัสดิการ ประกันสังคม

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?