• ปวช. สาขาเขียนแบบ, ช่างอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 1 ปี
  • อ่านแบบ / เขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์ได้

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?