• กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวางแผนการผลิตอาหาร
  • ปสก. ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5ปีขึ้นไป
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?