• จบ ป.ตรีทุกสาขา สาขาภาษาอังกฤษ
  • สาขาภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก

18-Aug-17

 

Applied
  • จบ ป.ตรีทุกสาขา สาขาภาษาอังกฤษ
  • สาขาภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.