• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 8 years experiences in business development
 • Experience in packaging, food and FMCG business
 • Good command of English

12-Nov-19

 

Applied
 • Homes Based with Flexible Hours
 • Competitive Salary
 • Working with International Packaging Company

12-Nov-19

 

Applied
 • Lead Production Engineer
 • Attractive Package
 • Job in Bangkok, Thailand

11-Nov-19

 

Applied
 • Electronics Sales
 • Electronics Distributor
 • Electronics Manufacturing

08-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Assistant Production Manager
 • Chemical & Healthcare industry
 • Job in Bangkok, Thailand

08-Nov-19

 

Applied
 • Responsible for ensuring product quality at optimu
 • 8 years working experience production management
 • Bachelor's degree in Food Science,Chemical or rela

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied