• รับผิดชอบ งานด้านจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
  • จัดซื้อวัตถุดิบที่สะพานปลา
  • หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาทางด้านประมง

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.